Uvjeti kupnje

NARUDŽBE

Putem web trgovine kupac javlja količinu željenih proizvoda i traži od vlasnika trgovine ponudu. Vlasnik na cijenu odabrane robe dodaje cijenu dostave za navedenu adresu i šalje kupcu predračun putem e maila. Narudžba se smatra potvrđenom kad kupac uplati iznos na bankovni račun vlasnika.

Radi brže otpreme robe, poželjno je da kupac nakon uplate odmah obavijeti vlasnika ili prosljedi skenirani bankovni nalog.

 

DOSTAVA

Dostava poštom moguća je na području cijele Hrvatske i na adrese u inozemstvu.

Dostavu pošiljki vršimo preko Eurosender-a., Hrvatske pošte ili treće tvrtke.

Sve narudžbe bit će poslane najkasnije u roku od 3 radna dana primitka iznosa na račun. Ukoliko narudžba ne stigne na odredište u roku do 7 radnih dana, kupac će obavijestiti Uljara Baioco d.o.o. “, koja će razjasniti problem i izvijestiti kupca o stanju njegove narudžbe e-poštom.

 

REKLAMACIJE

Kupac je dužan utvrditi ispravnost pošiljke. U slučaju oštećenja proizvoda i izlijevanja ulja kupac je obavezan fotografirati oštećenu robu i pošiljku i odmah obavijestiti dostavnu Uljara Baioco d.o.o.“. Kupac u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda ima pravo na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda, ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima, ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Uljara Baioco d.o.o.  će na osnovu opravdanog zahtjeva za povrat ili zamjenu Kupcu vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku 30 dana od datuma primitka vraćenog proizvoda.

Kupac najavljuje povrat kupljenih proizvoda slanjem emaila na adresu info@z0i.6e5.myftpupload.com s navođenjem razloga za reklamaciju. Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je Kupac obaviješten. Troškove povrata proizvoda snosi Kupac.

Kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana (npr. otvoren ili korišten proizvod) ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe tada Uljara Baioco d.o.o.“ nije dužna izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda, te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti slanjem e-maila na adresu Uljara Baioco d.o.o.  u roku od 8 (osam) dana od primitka pošiljke. U tom slučaju, Kupac vraća krivo isporučen proizvod na trošak Uljara Baioco d.o.o., koja se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Ukoliko Kupac nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda slanjem e-maila na adresu Uljara Baioco d.o.o. Uljara Baioco d.o.o.  je dužna u tom roku utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te Kupca obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

U slučaju da su kod određenog proizvoda navedeni posebni uvjeti vraćanja robe, tada vrijede ti posebni uvjeti.

Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na email: info@z0i.6e5.myftpupload.com. U slučaju skrivenih nedostataka, koji nisu bili vidljivi prilikom preuzimanja, primjenjuje se odredba Zakona o obveznim odnosima.

 

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Uljara Baioco d.o.o. poštuje važeći Zakon o zaštiti potrošača.

U slučaju primjedbe ili pritužbe, kupac može stupiti u kontakt s Uljara Baioco d.o.o.  na broj telefona: +385 (0)52 512 473, mobitela: +385 (0)99 190 4990 / +385 (0)91 620 5293 ili email: info@z0i.6e5.myftpupload.com

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac može pisani prigovor podnijeti putem pošte ili elektroničke pošte. Na sve primjedbe i prigovore Uljara Baioco d.o.o.  će odgovoriti u roku od maksimalno 15 dana od zaprimanja prigovora ili primjedbe.

Adresa za pismeni prigovor putem pošte je: Uljara Baioco d.o.o., Ul. Michele della Vedova 55, 52216, Galižana. Email adresa za pismeni prigovor: info@z0i.6e5.myftpupload.com Uljara Baoioco d.o.o. nastoji prema svojim najboljim mogućnostima rješavati sporove, primjedbe i prigovore mirnim putem.

 

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Uljara Baoioco d.o.o.“ ulaže dobru volju da svaki eventualni spor ili pritužbu riješi sporazumno i mirnim putem. Ovime obavještavamo kupce o pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova.

 Kupac (navedeno vrijedi isključivo za fizičke osobe koje kupuju artikle za namjene izvan svoje privredne vrijednosti) ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja artikla obavijestiti prodavača da odustaje od ugovora, bez potrebe navođenja razloga svoje odluke. Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

 

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam poslali robu nazad.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka (najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora) pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.

 

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami i u slučaju da iskoristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora i u slučaju da roba ne može biti vraćena poštom zbog svoje prirode na uobičajen način.

Povrat novca bit će izvršen nakon što nam roba bude vraćena, uplatom na Vaš bankovni račun.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Artikl potrošač mora vratiti neoštećen i u nepromijenjenoj količini, osim ako je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili se smanjila njegova količina, a da za gore navedeno nije kriv potrošač.

Trošak koji ide na teret potrošača ako odustane od ugovora je trošak vraćanja artikla.

 

Potrošač nema pravo odustati od ugovora ukoliko je predmet ugovora izrađen po detaljnim uputama potrošača i prilagođen njegovim osobnim potrebama.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili drugu adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na dnu ove stranice.

 

ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat nepravilnog rukovanja i nepravilnog korištenja, osim onog koje je potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

OSTALI UVJETI

Uljara Baoioco d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati Kupcu i trećima:

  • uslijed neautoriziranog korištenja podataka kod kupovine ili štetu povezanu sa takvim korištenjem,
  • u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja usluge kupovine preko interneta, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom Uljara Baoioco d.o.o.

Uljara Baoioco d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluga web trgovine.

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Puli.

Close

Uljara Baioco

Vrhunsko extra djevičansko maslinovo ulje

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

Uljara Baioco

Vrhunsko extra djevičansko maslinovo uljeCurrency
Language


Close